Zdzisław Beksiński urodził się  24 lutego 1929 roku w Sanoku.  W 1947r po ukończeniu sanockiego Gimnazium i Liceum rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1951r zawarł związek małżeński z pochodzącą z Dynowa studentką romanistyki Zosią Stankiewicz. Po  ukończeniu studiów w 1952r. mieszkał kolejno w Krakowie, Rzeszowie by w 1955r powrócić wraz z żoną do Sanoka. Rozpoczął swoją twórczość jako fotografik, prezentując w 1958r  znakomite prace na kilku wystawach w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. Jednak to twórczość rysunkowa i malarska, a także częściowo i rzeźbiarska przyniosła mu pierwsze sukcesy. W 1964r w Starej Pomarańczarni w Warszawie Janusz Bogucki zorganizował wystawę artysty, która okazała się pierwszym poważniejszym sukcesem. Prezentowała ona obrazy wczesnego nurtu, który został przez Beksińskiego nazwany „okresem fantastycznym”, a trwał w jego biografii twórczej do końca lat 80. Latem 1977r  po decyzji władz Sanoka o rozbiórce rodzinnego domu, twórca wraz z żoną i synem przeniósł się do Warszawy. W 1984r związał się na kilkanaście lat z paryskim marchandem- Piotrem Dmochowskim. W maju 1998r umiera mu żona Zofia, a 24 grudnia 1999r jedyny syn Tomasz popełnia samobójstwo. Tragiczna śmierć dotyka również samego artystę. 21 lutego 2005r zostaje brutalnie zamordowany w swoim mieszkaniu przez młodocianych morderców.

biografia  artysty

next

menu