Protoplastą rodu był Mateusz Beksiński urodzony w 1814r w Koprzywnicy w Sandomierskiem, który wraz z Walentym Lipińskim starszym o rok szlachcicem uczestniczył w powstaniu listopadowym. Po przegranym powstaniu szukali oni schronienia w Galicji. Gdy losy powstania zostały przesądzone udali się do Lwowa i wstąpili do terminu w zawodzie kotlarskim. W 1845r ich nazwiska zostały odnotowane w aktach gminy Sanok jako przedsiębiorców zajmujących się czyszczeniem miejskich rowów melioracyjnych. Uprzednio zakupili kilka  hektarów gruntu i i założyli  tu warsztat kotlarski. Był to zaczątek Sanockiej Fabryki Wagonów, przekształconej później w Sanocką Fabrykę Autobusów. Faktycznym twórca fabryki był w latach osiemdziesiątych XIXw. Kazimierz Lipiński. Mateusz Beksiński prowadził i rozwijał zaś gospodarstwo rolne. Około 1848r. obaj przyjaciele praktycznie równocześnie wzięli ślub z dwoma siostrami, córkami sanockiego mandatariusza Machalskiego.Mateuszowi i Karolinie urodził się syn Władysław,(dziadek Zdzisława),  który średnie szkoły ukończył w Tarnowie a następnie architekturę na Politechnice Lwowskiej. On też ożenił się z Heleną Zajchowską i pracował jako inżynier w Nadwórnej w Galicji gdzie 28 lutego 1887r. przyszedł na świat jego syn Stanisław a później jeszcze dwie córki Karolina i Zofia. Po śmierci Mateusza  w 1886r. rodzina z Nadwórnej wróciła do Sanoka. Władysław objął  stanowisko kierownika wydziału budowlanego w miejscowym magistracie. Stanisław Beksiński (ojciec Zdzisława) w1905r. kończy Gimnazjum w Sanoku a po ukończeniu studiów na Politechnice Lwowskiej otrzymał tytuł inżyniera geometry. Pracował  wydziale budowlanym Sanockiego Magistratu. Ożenił się ze Stanisławą Dworską z zawodu nauczycielką . Z tego małżeństwa urodził się  24 lutego 1929roku jedyny syn Zdzisław. Stanisław Beksiński zmarł  20 października 1953r. Zdzisław Beksiński w roku 1947r. ukończył liceum w Sanoku a następnie złożył egzaminy na Politechnice Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obydwa egzaminy zdał ale za namową ojca wybrał studia architektoniczne uzyskując tytuł mgr inż. architekta.  30 kwietnia 1951r. jeszcze przed ukończeniem studiów zawarł związek małżeński z Zofią Heleną Stankiewicz. Z tego małżeństwa przyszedł na świat 26 listopada 1958r syn Tomasz Sylwester, który  w 1977r  ukończył liceum w Sanoku a następnie studiował filologię angielską  na Uniwersytecie Śląskim i Warszawskim.  Był wybitnym dziennikarzem radiowym i tłumaczem (głównie filmów). W maju 1998 roku umiera nagle żona artysty - Zofia. W wigilię 24 grudnia 1999r ginie śmiercią samobójczą syn Tomasz.  7 stycznia 2000r odbył się jego pogrzeb w Sanoku. Tragiczny los spotyka również Zdzisława, 21 lutego 2005r zostaje zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Zabójstwa z wyjątkowym okrucieństwem dokonał na tle rabunkowym młodociany morderca. 8 marca 2005 doczesne szczątki wielkiego artysty spoczęły na cmentarzu w Sanoku.

Opracowano na podstawie artykułu autorstwa Edwarda Zająca zamieszczonego w Tygodniku Sanockim 27-05-2005

Zdzisław z matką Stanisławą i ojcem Stanisławem

Zdzisław z żoną Zofią i synem Tomaszem

next

historia rodziny Beksińskich

powrót do menu

menu