Beksinski Zdzisaw Okres Fantast183.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast183.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast104.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast104.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast252.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast252.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast472.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast472.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast351.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast351.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast295.jpg
Beksinski Zdzisaw Okres Fantast295.jpg

1970 - Galeria Współczesna w Warszawie. Wystawa, na której - obok rysunków - artysta po raz pierwszy decyduje się pokazać obrazy olejne. Z początkiem lat 70. w twórczości artysty zaczyna dominować malarstwo, które wcześniej nie odgrywało większej roli. Stopniowo zmienia się też tematyka - gdzieś od 1972 r. wyraźnie mniej na płótnach czaszek, upiorów, rozkładających się ciał, a za to pojawiają się wielkie, nastrojowe pejzaże, pełne tajemniczych budowli i ruin porośniętych trawą. Krytycy piszą o persyflażu, zabawach ze stylami - zwłaszcza XIX-wiecznym malarstwem romantycznego patosu i XX-wiecznym surrealizmem.


1971 -Galeria Współczesna w Warszawie Przełom komercyjny dla Zdzisława Beksińskiego. Zadziwiające było to ze wszystkie wystawione obrazy zostały sprzedane. "Zdecydowałem się na niskie ceny i sprzedałem wszystkie wystawione obrazy. To było malarstwo fantastyczne, publiczność odbierała je z nieco innej strony niż sobie zamierzyłem, ale tak zaczęła się nasza symbioza."


1973- Galeria Kartstadt-Haus, Kolonia (Niemcy)Beksińskiemu przyznano nagrodę państwową. Powstają ostatnie rysunki, bardzo odmienne od tych z lat 60. Formą i treścią są identyczne z malarstwem - wykonywane czarną kredą na stosunkowo dużych formatach .


1975 - Galeria Zachęta w WarszawieW ankiecie AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) "30 arcydzieł w XXX-leciu PRL", rozpisanej wśród polskich krytyków, nazwisko Beksińskiego pojawia się na pierwszym miejscu.


1977 Rodzinny dom artysty w Sanoku - w ramach programu modernizacji miasta - przeznaczono do wyburzenia, co przyspiesza decyzję Beksińskiego o przeniesieniu się do Warszawy. Około połowy lat 80. malarstwo artysty zaczyna ewoluować w kierunku ascetyzmu tematu i formy, czemu towarzyszy wyostrzenie stosowanych środków. Sam twórca wspomina, że już ostatnią serię obrazów "w starym stylu" namalował wyłącznie na prośbę Piotra Dmochowskiego.


1985 - październik, indywidualna wystawa (w ciągu miesiąca obejrzało ją 15 tys. osób) obrazów i rysunków ze zbiorów Piotra Dmochowskiego, w Galerii Valmay w Paryżu


1986 - kwiecień, wystawa zbiorowa, "Salon Niezależnych", Grand Palais, Paryż- maj,


1987 - kwiecień, wystawa, muzeum w Rzeszowie- maj,  czerwiec, wystawa zbiorowa "XXI International Award of Contemporary Art of Monte Carlo" (UNESCO przyznaje Beksińskiemu nagrodę),  wystawa, Galeria Wahl w Warszawie


1988 - luty, indywidualna wystawa, UNESCO, Paryż- maj,


1989 - październik /listopad, wystawa "Galerie Dmochowski", Paryż

next

lata 1970-1989

okres fantastyczny- przejdź do galerii

powrót do menu

menu